O nas

 

Czym się zajmujemy
Od momentu powołania latem 2004 r. nasza młoda i prężna spółka „AJV grupė" prowadzi aktywną działalność w zakresie międzynarodowego handlu hurtowego surowcami spożywczymi, produktami końcowymi oraz produktami podstawowymi (surowcowymi) używanymi do produkcji wyrobów przemysłowych (nie spożywczych).
Stale jesteśmy otwarci na nowe możliwości handlowe w swoich dziedzinach biznesowych, prezentujemy spółkę jako ewentualnego zaufanego partnera lub przedstawiciela w naszym regionie (na Litwie, Łotwie, w Estonii i Polsce), gdyż na rynkach danych krajów mamy stałe kontakty.

 

Gdzie się mieścimy
Mieścimy się w Wilnie - południowej stolicy Państw Bałtyckich, na pograniczu Unii Europejskiej - zajmujemy strategiczne miejsce na rynku na skrzyżowaniu między Europą Wschodnią i Zachodnią, jak też Północną i Środkową.

 

Partnerzy
Wszyscy partnerzy, z którymi współpracujemy w różnych regionach, pomyślnie korzystają ze stworzonej przez nas szerokiej sieci handlowej. Ściśle współpracujemy z różnymi regionalnymi sprzedawcami detalicznymi oraz producentami (piekarniami, mleczarniami, spółkami produkującymi lody, wyroby rybne, cukiernicze, cukierki, dżemy, sosy, napoje, konserwy i inne artykuły spożywcze), jak też z międzynarodowymi spółkami handlowymi, dystrybutorami oraz producentami prowadzącymi działalność prawie na całym kontynencie europejskim.

 

Produkty
Wszystkie oferowane przez nas wyroby są produkowane zgodnie z obowiązującymi obecnie w UE wymogami w zakresie jakości. Zazwyczaj są one sprzedawane hurtem, to jest najmniejsza dostarczana partia wynosi 24 tony. Jednak w drodze wyjątku na podstawie specjalnych umów swoim klientom dostarczamy również mniejsze partie.

 

Logistyka
Zajmujemy się logistyką sprzedawanych przez nas produktów, gdyż współpracujemy z wieloma europejskimi firmami przewozowo-spedycyjnymi.

 

Języki
Możemy porozumieć się z Państwem w języku angielskim, niemieckim, polskim, rosyjskim i litewskim.

 

Aktualności
Wszystkie aktualności na naszej stronie internetowej są zamieszczane w języku angielskim.